עיקולים

לזוכה ישנן מספר אפשרויות להליכי גבייה מהחייב. אחד האפשרויות הינו עיקולים. הליך העיקול מטרתו לתפוס נכסים או זכויות השייכות לחייב, למנוע מהחייב לבצע דיספוזיציה בהן או להבריחם וכן לממשם ובכך להקטין את גובה החוב או לפרועו במלואו.

לזוכה יש מספר סוגי עיקולים שאותם יכול הוא לבצע.
עיקולי מטלטליו של החייב, עיקולי מקרקעין של החייב וכן עיקולי אצל צד ג' של זכויות המגיעות או משתלמות לחייב ממנו.


כעת נבחן כל אחת מאפשרויות אלה :

עיקול מיטלטלין

עיקולי ומכירת מקרקעין

עיקולי צד ג'

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד