הליכים נגד החייב

עיקולים

לזוכה ישנן מספר אפשרויות להליכי גבייה מהחייב. אחד האפשרויות הינו עיקולים. הליך העיקול מטרתו לתפוס נכסים או זכויות השייכות לחייב, למנוע מהחייב לבצע דיספוזיציה בהן או להבריחם וכן לממשם ובכך להקטין את גובה החוב או לפרועו במלואו.

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

מינוי כונס נכסים על נכסי חייב, בין אם על נכס מקרקעין או מיטלטלין, על מלאי עסקי, מכונית או אחר, הינו הליך דרמטי וקיצוני המוביל למכירה תחת השגחת בית המשפט ותחת אילוץ החייב במכירה.

פקודת מאסר

אחת הסנקציות שבידי הזוכה וראש ההוצאה לפועל הינם הליך פקודת המאסר.
פקודת מאסר תינתן כנגד חייב במספר מקרים ורק לאחר שכבר נמסרה לו אזהרה בתיק ההוצאה לפועל וחלפו כבר 20 יום ממסירת האזהרה.

עיכוב יציאה מן הארץ

באם יש לזוכה יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ של החייב ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו

הגבלות אחרות וחדשות

בתיקון תשס"ט שפורסם ברשומות בספטמבר 2008 הוטלו הגבלות חדשות ויוצאות דופן על חייבים בהוצאה לפועל המשתמטים מתשלום החוב. הגבלות אלו טרם עמדו, בעת כתיבת ספר זה, במבחן בג"צ אך נכנסו לתוקפם ומופעלים בהוצאות לפועל השונות מזה מספר חודשים תוך שהן מטילות אימה על החייבים ומביאות לא מעט מהחייבים לפעול בתיקיהם ולפנות בהליכים שונים לסיום חובותיהם.
© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד