התנגדות לביצוע שטר ופסק דין

התנגדות לביצוע שטר

במידה ונפתח כנגד חייב תיק בהוצאה לפועל ונמסרת לו אזהרה על התיק שנפתח כנגדו יכול החייב לסור להוצאה לפועל על מנת לבקש לקבל לידיו את מסמכי פתיחת תיק ההוצאה לפועל וזאת על מנת לקבל את מלוא המידע על סיבת תיק ההוצאה לפועל והשטר שבגינו הינו נתבע.

התנגדות לביצוע פסק דין-"טענת פרעתי"

במידה והזוכה הגיש כנגד החייב תביעה בבית משפט וזכה בפסק דין כנגד החייב, הן בשל ניהול ההליך והן בהעדר הגנת החייב, עדיין יכול החייב להתנגד לפסק הדין בדרך אחת והיא "טענת פרעתי".
© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד