פשיטת רגל ניהול חובות

במידה ומבקש חייב להתחיל בהליכי פשיטת רגל יתבקש הוא במילוי בקשה לפשיטת רגל, דין וחשבון לנכסיו, הכנסותיו והוצאותיו וכן בכתב ויתור סודיות, תצהיר הסתבכות ומסמכים נוספים וכפי שיפורט בהמשך.


לאחר מילוי הטפסים (ומומלץ בחום כי הדבר יעשה באמצעות עורך דין בתחום) מוגשים הטפסים כולם לבדיקת הכונס הרשמי ואם אלה ערוכים נכונה, יקבל ויחד עם ההגשה אישור לפתיחת התיק בבית המשפט המחוזי.

 

עם אישור הכונס את המסמכים וכי אין לו התנגדות בסיסית ראשונית לקבלת החייב להליך, ייתן הכונס את הסכמתו למתן צו הכינוס ויקבע לחייב סכום תשלום חודשי. עם מתן צו הכינוס מבית המשפט המחוזי יינתן לחייב עיכוב הליכי ההוצאה לפועל שאותו ימסור בכל תיק הוצאה לפועל המתנהל כנגדו ולרוב אף יכיל הצו את שם המנהל המיוחד שמונה לחייב בהליך פשיטת הרגל.


כמו כן, מחויב החייב לשגר לכל אחד מנושיו המופיע ברשימת נושיו, את עותק צו הכינוס.
הכונס הרשמי יפרסם מודעות על בקשת החייב וצו הכינוס שניתן כנגדו ומאותה עת מתחיל מרוץ הזמן לנושים להגיש בתוך ששה חודשים ממועד זה את הוכחות החוב כנגד החייב.


להוכחות החוב כאמור יצורפו כל הוכחות הנושה לעצם החוב או החיוב ולחייב אפשרות להשיג על החוב אפילו אם לא עשה בהליך העיקרי ולא התגונן מעולם כנגד התביעה.


הנסיון מלמד שלא מעט מהנושים זונחים את ההליך כאשר עליהם להגיש הוכחות חוב ולהתחיל בהליך חדש כנגד החייב ולא מעט מהם מתייאשים מהמשך נסיון הגבייה מהחייב.

 

לאחר שחלף המועד להגשת הוכחות החוב, יתקיימו אסיפות נושים.


יצויין כי ישנם מחוזות שבהם לא יתקיימו אסיפות נושים בשל מיעוט הגעת הנושים והתעניינותם הדלה בהליך.


במועד אסיפות הנושים יכולים הנושים לשאול את החייב והמנהל המיוחד שנתמנה לחייב, שאלות בגין יכולתו או נכסיו וכן יכול להעשות נסיון החייב בהסדר עם נושיו טרם הכרזתו כפושט רגל.


לאחר מועד זה ימתין החייב למועד שיקבע להכרזתו כפושט רגל, לרוב בתום שנה לערך מיום צו הכינוס.
לאחר הכרזת החייב כפושט רגל עומדת לחייב הזכות לבקשת הפטר מחובות וכפי שיובהר להלן.


בכל משך הליך פשיטת הרגל מחויב החייב לשמור על תום לב ושלא לנצל לרעה את ההליך ואת עיכוב ההליכים שניתן לו ולשתף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי והמנהל המיוחד.


זאת ועוד. מיום צו הכינוס ועד הפטר החייב מחויב זה בתשלום חודשי שיקבע לו וכן בהגשת דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו ואשר יכיל אף מידע על כל שינוי משמעותי בהתנהלותו כגון: מעבר דירה, הוצאות חודשיות מיוחדות ושונות מהרגיל, הולדת ילד, מחלה, נישואין, גירושין , החלפת מקום עבודה, שינוי בשכר וכו'.

 


 

מי מתאים להליך פשיטת הרגל

דרישות ההליך מהחייב

זכויות החייב בהליך ומגבלותיו

מילוי הטפסים ועריכת תצהיר

בקשה לפשיטת הרגל ע"י נושה

בקשה לפשיטת רגל ע"י החייב

עיכוב הליכים זמני עד להחלטה

מינוי המנהל מיוחד והנאמן חקירתו

עבירות בפשיטת רגל

חקירת הכונס הרשמי

הגשת הוכחות חוב כנגד החייב

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד