ניהול החובות בדרך של הבראת החברה או הסדרים פרטיים

הסדר הבראה לחברה והסדר אגב לבעלי החברה

בשנים האחרונות, ועם היקלעותן של חברות רבות לקשיים המעמידים בסימן שאלה ובסכנה את פעילות החברה, משתמשים יותר ויותר חברות "במנוף המשפטי" של הבראת החברה באמצעות הסדר נושים המחייב את כל נושיה, באמצעותו תוכל החברה לשקם עסקיה ופעילותה ולצאת לדרך חדשה ובדרך אגב אף לפתור את בעלי המניות מערבותם לחובות החברה.

הסדר נושים פרטי תוך המשך התנהלות רגילה

מרבית העסקים הנקלעים לקשיים תזרימיים יפעלו בתחילה במשאביהם האחרונים וינסו לשמר הקיים מבלי לבצע הליך משמעותי קיצוני.
במקרים רבים ניצול המשאבים האחרונים יכלול אף את כל חסכונותיהם האישיים של בעלי המניות, ובהעדר שינויים משמעותיים בהתנהלות העיסקית יכול הדבר לגרור הפסד הכספים ואף איבוד סיכויי הסדר עתידיים.

הסדר נושים פרטי תוך הקמת עסק חדש

לא פעם הגיעו למשרדי חייבים שבמהלך שנים רבות ניסו בהקמת עסק אחר עסק בנסיון לפתור את בעיית החובות הנגררת מהעסק שכשל לפני שנים רבות.
פתיחת עסק חלופי או עסק חדש באותו תחום פעילות גורר את החייב לפתיחת עסק חדש עם גרעון הון התחלתי שלילי ועם אפשרויות קטנות הרבה יותר לקבלת אשראי בנקאי או אשראי ספקים גדול או אפילו כמקודם.

הסדר נושים פרטי בשלבים

חייבים רבים בוחרים בתחילה במסלול האמונה. האמונה שלהם זה כלל לא יקרה כבר חלף, כי הרי החובות כבר בפתחם ולכן נבחר המסלול החדש: "זה יסתדר".

פרק זה מתייחס כמובן לאופטימיים שבין החייבים ואין לי כל כוונה לקלקל את מצב הרוח המרומם רק במעט גם כך. לא פעם ניחן ייעוצי בתחום זה, בין אופטימיות חמימה לפסימיות זהירה. ככה יש להתייחס לדברים. אין זה סוף העולם אך יש לנהל אתגר או משבר זה במקצועיות ולא באמונה בלבד.

סיכויי ההסדרים, על סוגיהם

1. סיכויי ניהול החובות בדרך של הבראת החברה או הסדרים פרטיים
2. סיכויי הסדר נושים פרטי תוך המשך התנהלות רגילה
3. סיכויי הסדר נושים פרטי תוך הקמת עסק חדש
4. סיכויי הסדר נושים פרטי בשלבים

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד