זכויות החקלאים במשקים ונחלות חקלאיות בעידן החדש | אבי עברון, עו"ד

המדריך המלא לרכישה, מכירה, שימושי תעסוקה לא חקלאית במשק חקלאי, עיגון והרחבת זכויות החקלאים בחלקת המגורים של הנחלה ב"עידן החדש".


הספר בוחן בחינה פרקטית, משפטית ושמאית את ערך ההחלטות האחרונות וההיסטוריות של מועצת מנהל מקרקעי ישראל והשפעתן על זכויות החקלאים בנחלות ומשקים חקלאים.


 

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד