פשיטת רגל

הספר בוחן בחינה פרקטית את התמורות והשינויים שחלו  בשנים האחרונות על המתמודדים

בחובות כספיים, ואת יישום המערכת המשפטית הלכה למעשה את כוונת המחוקק בהליכים השונים שבהתמודדות של החייבים עם חובות.
הספר בוחן בעיקר את אפשרויות החייב,  אף אם המדובר בחובות הנובעים מערבות אישית לחברה שבה היה מנהל, ערב או בעל מניות.
עם השנים מתוקנים באורח איטי חוקי ותקנות ההוצאה לפועל וכן הנהלים השונים שבהליכי פשיטת רגל וכל זאת כדי להתאימם לקצב המהיר של העולם המסחרי המודרני ולקצב גידול בעלי החוב בישראל.
כל בעל עסק מכיר בוודאי חבר למקצוע, ספק או לקוח שנקלע לקשיים עיסקיים וחובות אישיים הנאמדים במאות אלפי שקלים ואף יותר מכך, וברוב המקרים נובעים אלה מניהול עסק בתום לב וברצון עז בהצלחתו, תוך ניצול מרבית משאביו הכלכליים שהוזרמו לעסק החדש או הוותיק ובציפייה שאפתנית ורצון בעשייה שתניב רווחים נאים ותנאי פרנסה לשנים רבות.
לכל אחד מאיתנו, גם לאלה שאינם עורכי דין ועוסקים בתחום זה, יש מכרים וסיפורים רבים על היחלצותם בדרך פלא ובהסדרים מזעריים של בעלי חוב גדולים.
הפרקטיקה, כך מתברר, מספרת אף היא לעיתים רחוקות סיפורי היחלצות שכאלה, אך לכך נלווים לרוב מקרים יוצאי דופן שאינם מהווים את הכלל או העיקר.
שבחרתי לפני שנים להעמיד משרד המתמחה, בין היתר, בייצוג חייבים, ראיתי לנגד עיניי את הקושי הרב וההתמודדות הכלכלית והפסיכולוגית שבתחום זה, אך גם את האתגר, הסיפוק וההצלחה האדירה שבהבאת חייבים להפטר סופי לחובותיהם ויציאתם חזרה לחברה הכלכלית החופשית והשבת גאוותם וביטחונם בהמשך עשייה.
ניהול משבר כזה של חובות כספיים גדולים הינו אתגר ענק בפני כל אדם וכל משפחה. ההתמודדות עם האתגר יוצרת השלכות בכל תחומי החיים על החייב, הוריו, זוגתו, ילדיו, עובדיו לשעבר, ספקיו לשעבר, לקוחותיו לשעבר, רשויות המדינה והחברה בכלל.
בחירת החייב את המסלול הנכון והמתאים לו ביותר לניהול חובותיו, תלוי מאוד במידע המוקדם שיהיה בידיו ובתמיכת בני משפחתו ויקיריו. ההליכה בדרך הנכונה יכולה להוביל חייב אשר נקלע לחובות גדולים בתום לב, להיחלץ מכך במסגרת החוק ותוך תמיכת המדינה ולעיתים אף נושים רבים, ובלבד שאלה ידעו כי מיצו כנגדו את כל הליכי הגבייה האפשריים וכי שיתף עמם פעולה. לאחר מיצוי הליכי הגבייה עובר מאזן הכוחות  לטובת החייב והשבתו לחברה כאורגן כלכלי חיובי ותורם.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד