שיקום חברות


בשנים האחרונות, ועם היקלעותן של חברות רבות לקשיים המעמידים בסימן שאלה ובסכנה את פעילות החברה, משתמשים יותר ויותר חברות "במנוף המשפטי" של הבראת החברה באמצעות הסדר נושים המחייב את כל נושיה, באמצעותו תוכל החברה לשקם עסקיה ופעילותה ולצאת לדרך חדשה ובדרך אגב אף לפתור את בעלי המניות מערבותם לחובות החברה.
התמודדות החברות בתקופה קשה זו יכולה להעשות באופן פרטי ופרטני ובאמצעות הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט, ויכול שתעשה בתהליך "הבראת חברות" אשר מכונס כיום תחת סעיף 350 לחוק החברות תשנ"ט – 1999 ואשר מהווה "התאום החיתולי" והמצומצם של צ'פטר 11 בארה"ב.
סעיף זה בתוך חוק החברות מאפשר לחברה המעוניינת בקיום הסדר נושים, את האפשרות כי יינתן לה צו להקפאת ההליכים המשפטיים כנגדה וזאת כדי לאפשר לחברה "שקט תעשייתי" והאפשרות למימוש הצעתה להסדר, וזאת קודם "להתנפלות" נושיה אשר תביא לפירוקה.
© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד