צו כינוס נכסים – מתי הוא מתרחש

המושג כינוס נכסים משמעותו איסוף הנכסים , והשתלטות עליהם.

 

צו כינוס נכסים הוא צו שאותו מוציא שופט או ראש ההוצאה לפועל ומטרתו היא להשתלט על הנכסים של האדם החייב כספים.

 

צו כינוס נכסים יש לו כמה מטרות שהן:

  • לעתים נותנים צו כינוס נכסים כדי למנוע מצב שבו האדם האלמוני החייב כספים לנושים יעלים את הנכס השייך לו, וכך יגן על רכושו למרות החובות הרבים שיש לו.
  • סיבה נוספת שבגללה ניתן צו כינוס נכסים היא כדי למנוע מצב שבו רק אחד מבין הנושים יממש את הנכס  כדי להחזיר לעצמו את החוב שהאלמוני חייב לו, וכך יפסידו כל הנושים האחרים שהאלמוני חייב להם כספים. צו כינוס מאפשר בעצם חלוקה שוויונית של נכסי החייב בין כל הנושים השונים.
  • צו כינוס נכסים יכול גם להגן על החייב האלמוני ולמנוע מצב שבו אחד הנושים יאיים אליו שאם הוא לא מחזיר לו את חובו, אזי יהיה עליו למכור את אחד מנכסיו כדי להחזיר את החוב.

מי שמוציא צו כינוס נכסים הוא שופט או ראש ההוצאה לפועל וההליך הנ"ל יכול להתרחש בכמה וכמה מצבים שהם:

  • צו כינוס נכסים במהלך הליך של פשיטת רגל – צו כינוס נכסים הוא שלב חשוב בהליך של פשיטת רגל, אין הליך של פשיטת רגל ללא צו כינוס נכסים , לאחר צו כינוס נכסים, האדם החייב מוגן מכל הליך לגביית חובות שיתבצע נגדו, אך יחד עם זאת הוא כבר יכול להפנים ולהבין שהוא צפוי לאבד את נכסיו וכי נכסיו ימכרו והכסף שיתקבל יתחלק בצורה שוויונית בין הנושים השונים.
  • צו כינוס נכסים בהתאם לחוק ההוצאה לפועל – ע"פ חוק ההוצאה לפועל מותר להוצאה לפועל להוציא צו כינוס נכסים לאחד מנכסי החייב , וזאת כדי למכור את הנכס ולסלק את חובו של החייב וכך למשל כאשר אדם שאינו עומד בחובות המשכנתא והבנק פתח לו תיק בהוצאה לפועל, אזי במקרה כזה ראש ההוצאה לפועל ימכור את הרכב של החייב כדי לסלק את החוב של החייב.
© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד