רישום חלקות א':

מושבים רבים, בעיקר שיתופיים, אינם בעלי חלוקה נפרדת של חלקות א' בנחלות הרשומה    בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). חלוקה מעין זו מחייבת את האגודה השיתופית לערוך מדידות, לקדם את רישום משבצת היישוב במרכז לרישום משבצות חקלאיות וביצוע פעולות רישום בטאבו לכל חלקה וחלקה של בעלי הנחלות במושב. המדובר כאמור בעלויות רבות ובתקופת זמן ארוכה עד לסיום הליך הרישום.
 

החלטה 979 קובעת כי בעת העברת זכות בנחלה, ובמידה ואין רישום נפרד לחלקה א', הרי יחולו ההחלטות התקפות, דהיינו יחול תשלום דמי הסכמה על פי החלטה 534.

פרקים נוספים בתנאים ליישום החלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד