תשלום לאגודה השיתופית

במושבים רבים מחייבת האגודה השיתופית רוכש נחלה בבחינות מיון במכונים שונים ובתשלום דמי כניסה (משתנה מאגודה לאגודה) המהווה את השתתפות הרוכש בשירותים הניתנים ע"י האגודה השיתופית.

יתכן כי גם בעת רכישת מגרש מפוצל בנחלה יתבקש הרוכש לשלם דמי כניסה ולעבור בחינות מיון.

 

פרקים נוספים בהיטל השבחה ומיסוי:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד