תעסוקה לא חקלאית החלטה 1101

החלטה 1101 המתייחסת למבנים המשמשים לתעסוקה לא חקלאית, מתירה בשטח חלקת המגורים בנייה של עד 500 מ"ר, אשר יישארו, יחד עם בית מגורים אחד, כחלק בלתי נפרד מהנחלה (דהיינו, מיתרת השטחים החקלאיים שבה). מכסה זו תהייה גם עבור שטחי תעסוקה לא חקלאית אשר אושרו כדין לבעל נחלה גם מחוץ לחלקת המגורים לפני מועד אישור החלטה 1101.

אם בעבר בעל נחלה ביצע היוון של שטחים לתעסוקה לא חקלאית בשטח העולה על 500 מ"ר או המצוי מחוץ לחלקת המגורים יוותר המבנה על כנהו.

במסגרת הכנת תיק הנחלה, תיבדק האפשרות לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים על פי ההחלטות כמפורט בפרק השישי לספר זה, ותיבחן הכדאיות הכלכלית על פי בדיקה פרטנית של החלקה על מגבלותיה וזכויותיה.

 

וכן במסגרת הכנת תיק הנחלה תיבחן הכדאיות הכלכלית בבניית מבנים לתעסוקה לא חקלאית בחלקה או לחילופין בהשארת המבנים הקיימים במידה והדבר אפשרי.

פרקים נוספים בחינת אפשרויות הבנייה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד