תנאים ליישום החלטה 979

החלטה 979 קובעת מספר תנאים, עליהם עמדנו בפרקים הקודמים, ושרק לאחר מילואם ניתן לחתום על חוזה המעגן את זכויות החקלאי:

 • הסדרת הפעילות הלא חקלאית. 
   
  כאמור,החלטה 979 מיישמת את הכוונה לעודד את הוצאת הפעילות הלא חקלאית מחלקת המגורים.
  הפעילות הלא חקלאית תחויב בתשלום מחיר מלא למינהל לעומת תשלום מופחת שישולמו על בנית יחידות דיור ולכן יהפכו את הפעילות הלא חקלאית בחלקת המגורם ללא כלכלית. ההחלטה מעניקה הנחה ניכרת בתשלומים למינהל לצורך מבני מגורים וכן מאפשרת פיצול החלקה ועיגון הזכויות בקרקע דבר אשר יגרום לדעת מנסחי ההחלטה להעדפה ברורה של החוכרים להוצאתה של הפעילות הלא חקלאית מחלקת המגורים והחזרתם של שטחי המגורים במושבים לאזורי מגורים שקטים בעלי אפיון כפרי שישמרו איכות חיים גבוהה לתושבי המושב.
   
 • רישום חלקות א'.
   
  ההחלטה מחייבת כי חלקה א' בנחלה תהיה רשומה כחלקה נפרדת בלשכת רישום המקרקעין.
  במושבים רבים החלקות אינם רשומות כחלקות נפרדות, ביצוע רישום החלוקה מחייבת את האגודה השיתופית לערוך מדידות לבצע רישום משבצת היישוב במרכז לרישום משבצות חקלאיות וביצוע רישום בטאבו לכל חלקה של בעלי הנחלות במושב בנפרד.
  מדובר בהליך ארוך ויקר ובמידה ואין רישום נפרד לחלקה א' יחולו ההחלטות התקפות, כלומר דמי הסכמה על פי החלטה 534.
   
 • אישור אגודת המושב לעמידה בתנאי תמ"א 35. 
   
  כפי שסקרנו בפרק החמישי ובסעיף ד' לעיל, החלטה 979 מכפיפה את מספר יחידות הדיור במושב להוראות תמ"א 35 דבר המשפיע ישירות על ערך ושווי הזכויות בחלקת המגורים בנחלה. מושבים רבים, לאחר ביצוע הרחבות למיניהן הגיעו ל"מכסת" מספר יחידות הדיור המותרת בהם על פי התמ"א ולפיכך לא ניתן להוסיף יחידות דיור באמצעות תכנון מחדש. במושבים אחרים, אשר יכולים להוסיף יחידות דיור על פי התמ"א, אולם כמות יחידות הדיור אינה ככמות חברי האגודה, לא תתאפשר חלוקת זכויות שוויונית לכל חברי האגודה, ולפיכך לא תסכים האגודה לאשר עמידה בתנאי תמ"א 35 והוספת יחידות דיור.
   
  הבדיקה אל מול האגודה היא הכרחית על מנת לאמוד את שווי הזכויות העתידיות בחלקת המגורים בכפוף להוראות תמ"א 35 ומגבלותיה כפי שבאים לידי ביטוי בטבלה 2.


 

פרקים נוספים בחינת אפשרויות הבנייה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד