תחולת ההחלטה

סעיף 8 להחלטה מתייחס למילוט הטמון בהחלטת המינהל.


א. "לאור מורכבות ההסדרים הקבועים בהחלטה זו, מותנה יישומה בקבלת תקציב אשר יאפשר מימושה בהקדם.

ועדת התקציב  תגיש למועצה הצעתה בדבר התקציב הדרוש ליישום החלטה זו". (1101)

 
סעיף זה וסעיף דומה לו בהחלטה 979 משמשים בעצם כסעיפי מילוט למינהל.

 
לא ברור באיזה תקציב מדובר? מדוע יש בו צורך? ומהיכן יתוקצב?

 
ב.  עם כניסתה לתוקף של החלטה זו, מבוטלות החלטות מועצה 653, 755, 880.
ג.  "ביחס לסוגיות שאין להן התייחסות מפורשת בהחלטה זו, ימשיך המינהל לפעול בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל כפי שיהיו בתוקף מעת לעת". (1101)

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד