תאור המצב התכנוני

בחינת המצב התכנוני תעשה בראיה חוזית ומשפטית לזכויות החוכר בנחלה עצמה במועד הבדיקה וכן למצב זכויות המושב עפ"י תמ"א 35, וכפי שהוסבר בפרק  חמישי לעיל.
 

הבדיקה תשים דגש על המצב התכנוני המאושר לעומת המצב בפועל. בדיקה זו תעשה לחלקת המגורים, לנחלה ולמושב.

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד