רישום החלקות והגשת תוכניות

במידה ויהיה צורך ברישום החלקות ובליווי משפטי למימוש החלטות ה"עידן החדש" ילווה צוות מקצועי שהכין את תיק הנחלה, את תהליך הגשת התוכניות והרישום וילווה את הנחלה לכל אורך התהליך של העברת הזכויות, הבניה, הפיצול ועוד.

ריכוז כל האלמנטים תחת ניהול משפטי אחד יאפשר להגיע לתוצאות הטובות ביותר ויפיק את המקסימום מהזכויות העתידיות של חלקת המגורים, ויגשר על הפערים בן רצונות  המוכרים, הקונים, המינהל, האגודה, ורשויות המס.

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד