עיכוב הליכים זמני עד להחלטה

בית המשפט רשאי, לאחר שמיעת הכונס הרשמי ומנימוקים שיירשמו, ליתן, לבקשת חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל וטרם מילא את כל התנאים לדרישת הכונס הרשמי צו לעיכוב הליכים לתקופה קצובה וכתנאי להשלמת המסמכים הנדרשים.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד