עורך דין בפשיטות רגל - הקדמה

מספרם הרב של תיקי ההוצאה לפועל בישראל הוא, בין היתר, תוצר של התנהלות כלכלית פתוחה ולא אחראית של הבנקים ורשויות המדינה המאפשרים אשראים והלוואות מדינה תחת ביטחונות בלתי ראויים וכן השוק המסחרי המקומי המאפשר שימוש בלתי מוגבל בשיקים מעותדים ושלעיתים במועד פירעונם אין כבר יכולת תשלום מתאימה.


יהיה זה לא הוגן להטיל את מלוא האשמה על האחר ולא על החייב. בסופו של יום "ברור כשמש" כי החייב הוא שטעה, הוא שניהל והוא שהתחייב בין אם בשמו או בשם חברה בבעלותו, הוא שערב לחברה והוא שלבסוף כשל. זה קורה וזה עוד יקרה להרבה לפניו ולהרבה אחריו. זה קורה כי הוא העיז וניסה. לולא עשה ולולא ניסה לא היה קורה דבר. לולא עשה ולולא ניסה לא היו לו אף הסיכויים להצליח ולשנות את מעמדו הכלכלי לתמיד.


הסיבות לכשל כלכלי עסקי הן רבות ומגוונות: מיקום לא טוב לעסק, שיווק מוטעה, כוח אדם לא ראוי או לא מקצועי, שינויים במוצר, שינויים בשוק המוצר, התעייפות ההנהלה, שחיקה, התרחבות מהירה מדי של העסק, התנהלות אשראית מסוכנת ובלתי אחראית, חוסר הון עצמי מספק ועוד כהנה וכהנה סיבות.


ניתן לחלק את מרבית החייבים לשתי קטגוריות עיקריות:

קטגוריה אחת הינם החייבים הנושאים חוב בסכומים של עשרות אלפי שקלים והנובע בעיקר מהוצאות אשר עולות על הכנסות התא המשפחתי.

קטגוריה שנייה הינם החייבים שניהלו עסק שכשל בדרך כזו או אחרת. החוב יכול לנבוע מערבותם לחובות חברה בבעלותם או בשל ניהולם עסק תחת עוסק מורשה.


ספר זה מציג את נסיונו רב השנים של הכותב בתחום ייצוג חייבים. נבחן בבחינה פרקטית את התמורות והשינויים שחלו בשנים האחרונות על המתמודדים בחובות כספיים, ואת יישום המערכת המשפטית הלכה למעשה את כוונת המחוקק בהליכים השונים שבהתמודדות חייבים עם חובותיהם.


נבחן בעיקר את אפשרויות החייב הפרטי והאישי אף אם המדובר בחובות הנובעים מערבות אישית לחברה שבה היה מנהל, ערב או בעל מניות.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד