דבר המחבר

ספר זה עוסק בהחלטות האחרונות של מועצת מקרקעי ישראל והעוסקות בעיגון זכויות החקלאים בנחלות ובישובים חקלאים, ובאפשרויות החדשות להרחבת זכויות ושימור זכויות אלה.

החלטה 979 והחלטה 1101 של מועצת מקרקעי ישראל מיום  27.03.2007  ואשר נחתמו ואושרו ביום 26.06.2007  על ידי ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט מתוקף היותו ממלא מקום שר האוצר, מהוות את אבן הדרך האחרונה בינתיים (והדגש על בינתיים) באחד הנושאים הרגישים ומעוררי המחלוקת במדינת ישראל מיום הקמתה.

החלטות אלו העוסקות בעיגון זכויות החקלאים ובשימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה בישובים חקלאיים, נועדו להסדיר את הכאוס הניהולי שבנסיון להסדיר את זכויותיהם  של החקלאים או בעלי נחלות האוחזים בקרקע כברי רשות ו/או חוכרים במבנים חוזיים שונים ומגוונים.

הקרקעות עליהם יושבים החקלאים בישראל, מהווים את עתודות הקרקע הפנויות הגדולות בישראל.
עובדה זו מביאה לכך כי אינטרסים פוליטיים, כלכליים, מסחריים ואישיים של פרטיים וגופים שונים, לוטשים עיניהם לזכויות החקלאים בקרקעות אלו. כל החלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל המנסה לעגן, לפשט או להבהיר את זכויות החקלאים בקרקעות, הופכת מיד לסלע חדש במאבקים פוליטיים ומשפטיים בכל החלטה הנוגעת לקרקעות אלה והכל תוך גרימת קיפאון, סחבת וכאוס בלתי נגמר.

ההנחיות שהתוו שופטי בית המשפט העליון בבג"צ 244/00 (בג"צ הקרקעות) פסלו החלטות של מועצת מקרקעי ישראל שפגעו בצדק החלוקתי בישראל (כדוגמת החלטות 717, 727 ו-737).

ועדת מילגרום, חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז מיום 11.01.2005 ובהמשך המלצות ועדת הבר שאושרו על ידי הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל ביום 11.12.2005 הולידו לאחר חבלי לידה ארוכים וקשים את החלטות מועצת מקרקעי ישראל שנחתמו ואושרו על ידי השר ביום 26.06.2007 הן ההחלטות המשמעותיות האחרונות נכון ליום כתיבת ספר זה, ואשר נועדו לעגן את זכויות החקלאים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים שבנחלה ובשימוש לתעסוקה לא חקלאית בנחלה.

החלטות המועצה האחרונות ובעיקרן החלטה 979 והחלטה 1101 יש בהן כדי לנסות ולהסדיר את נושא זכויות החקלאים בחלקת המגורים בנחלה, לשבור את הרצף הבן דורי שנשמר לאורך השנים ולאפשר למחזיקים בזכויות בקרקע, לסחור בזכויותיהם בחלקה וזאת ללא ניתוק הזיקה בין הנחלה החקלאית לבין לפחות יחידת מגורים נבחרת אחת בחלקת המגורים.

החלטות אלו קובעות מנגנון אחיד, מסובך, אך חדשני, לצורך הסדרת התשלומים והמיסים למינהל ולמדינה בגין עיגון ושימור זכויות אלה.
             

 

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד