מס שבח

7 רע"א 85/88 קנית - ניהול השקעות ומימון בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ר"ג פ"ד מ"ב (4), 782.
8  ע"א 1321/02  נווה בניין נ' ע"א 1321/02, פ"ד נ"ז (4), 119
9  ע"א 19/04 חברת דרך ארץ היוויז (1997) בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים
10   ע"א 454/00 אופנהיימר אהוד נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר
11   ע"א 307/02 בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון.
12   ע"ש 1006/04 קיבוץ להבות חביבה ואח' נ' הועדה לתכנון ולבניה מנשה - אלונה

 

חוק מיסוי מקרקעין מטיל על המוכר מס בשיעור 25% מן השבח שנוצר בין רכישת הנכס למכירתו.

 

בעת מכר של נחלה, או מכירת מגרש מפוצל, יחוייב המוכר בתשלום מס שבח, על ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה.

 

במכירת נחלה הכוללת דירת מגורים זכאי המוכר לקבל פטור בגין מכירת דירת מגורים, ואולם הרשויות מוסמכות לערוך "פיצול פיסי" ו"פיצול אנכי". כתוצאה מכך שטח הקרקע שאינו משרת את הדירה יחויב במס שבח.

 

בנוסף יוטל חיוב במס גם בגין מכירת זכויות בניה הצמודות לדירה, בכפוף לזכותו של המוכר לקבל פטור או כפל פטור שמוגבל בתקרה.

 

במידה ומחזיק נחלה יפצל מגרש עליו בנוי בית מגורים (או ימכור מגרש מפוצל לאחר שיבנה עליו) ניתן יהיה במקרים רבים לקבל פטור מלא בגין מס שבח.

פרקים נוספים בהיטל השבחה ומיסוי:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד