מס מכירה

תיקון 45 לחוק מיסוי מקרקעין קבע כי החל משנת 2000 בכל פעולת מכר יחוייב המוכר בתשלום מס מכירה. מס מכירה הינו מעין מס מחזור שמוטל על מלוא שווי המכירה, בלי להתחשב ברווח (שבח) שצמח בעסקה. המס יוטל אף במקרה שנוצר הפסד בעסקה. שיעור המס הינו 2.5% ממחיר המכירה. בתיקון 50 בשנת 2002 בוטל מס זה עבור רכישות שנעשו לאחר שנת 2002, אולם הוא עדיין חל על נכסים אשר נרכשו לפני שנת 2002.

הפטורים זהים במס המכירה לפטור ממס שבח ולפיכך בעת מכירת נחלה יחוייב המוכר במס מכירה עבור החלק שאינו זכאי לפטור לדירת מגורים.

הזכות למגרש מפוצל הינה זכות שתירכש לאחר שנת 2002 ולפיכך בעת מכר המגרש סביר להניח כי המוכר לא יחוייב במס מכירה.

מאידך, במגרש מפוצל המבונה בבית מגורים אשר היה קיים בנחלה עוד קודם לכן, יתכן ויראו את הרכישה החל ממועד הקצאת הנחלה ולפיכך תהיה חבות במס מכירה. במידה והמוכר יהיה זכאי לפטור מדירת מגורים ממס שבח, הרי שיקבל גם פטור ממס מכירה.

פרקים נוספים בהיטל השבחה ומיסוי:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד