מזונות ילדים וגבייתם

הסמכות לדון בעניין מזונות ילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם שני ההורים הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות הילדים .
 

ככלל מזונות ילדים נקבעים על פי צרכיו של הילד ועל פי היכולת של הוריו. לגבי ילדים ששני הוריהם יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד הגיעם לגיל 15, במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם.
 

"צרכים הכרחיים" כוללים הוצאות בגין מזון, ביגוד והנעלה, חלק מהוצאות חינוך וחלק מהוצאות הדיור.
מעל גיל 15 ועד גיל 18, החיוב בתשלום מזונות ילדים מוטל על שני הוריהם בהתאם ליחס הכנסותיהם.
 

לתביעת מזונות ילדים ולכתב ההגנה בבית משפט לענייני משפחה חובה לצרף טופס שנקרא "הרצאת פרטים בתביעת מזונות" לטופס זה יש לצרף 12 תלושי משכורת אחרונים וכן לפרט את כל הנכסים וההתחייבויות, כולל חשבון בנק, מכונית, גודל הדירה ועלויותייה, צרכים מיוחדים וכו'.
 

כחלק מהחבות בתשלום המזונות, על האב לשאת גם בחלק מהוצאות המדור של ילדיו. הפסיקה קובעת כי כאשר מדובר בילד אחד, על האב לשאת ב- 30% מהוצאות המדור. כאשר מדובר בשני ילדים, האב יחוייב ב- 40% מהוצאות המדור. כאשר מדובר בשלושה ילדים או יותר, האב יחוייב ב- 50% (ובמקרים חריגים, ב- 60%).
במידה ולאם דירה בבעלותה (ללא משכנתא), האב לא יחוייב בתשלום הוצאות המדור.
 

במידה והאם שוכרת דירה, הוצאות המדור מחושבות לפי שכר הדירה שהאם משלמת.
 

במידה והאם רכשה דירה ולצורך מימון הרכישה נטלה משכנתא, ניתן לחייב את האב הוצאות המדור של ילדיו, שכן תשלומי המשכנתא החודשיים מבטיחים את מדור ילדיו. יחד עם זאת, במקרה כזה החזרי המשכנתא החודשיים צריכים להיות שקולים לדמי שכירות המשולמים לדירה באותו איזור, ובמידה שהם גבוהים יותר, חישוב דמי המדור לא יעשה על בסיס מלוא סכום ההחזר החודשי בגין המשכנתא.
 

במקרים בהם האב טוען כי אין לו יכולת תשלום של מזונות או שיוכח כי האב בחר להתפטר מעבודתו על מנת לא לשלם מזונות ילדים יכול בית המשפט לקבוע לו תשלום מזונות בהתאם ל'פוטנציאל ההשתכרות" שלו, וכן על סמך רכוש שיש על שמו.
 

בעת בדיקת הכנסת האב יבדוק בית המשפט את משכורתו של האב אם בניכוי תשלומי חובה בלבד (מס הכנסה וביטוח לאומי), וללא התחשבות בניכויי הרשות כגון תשלומי פנסיה, חסכונות, קופות גמל או קרנות השתלמות, וזאת אם משכורתו גבוהה דיה לתשלום מזונות ראויים.
 

כאמור, מזונות ילדים משולמים עד גיל 18. יחד עם זאת לבית המשפט לענייני משפחה זכות לחייב בתשלום מזונות ילדים גם לאחר גיל 18 בתקופת לימודים או במהלך שירות החובה בצה'ל. גובה תשלום מזונות ילדים לאחר גיל 18 הינו בדרך כלל 1/3 מסכום מזונות הילדים ששולם עד כה.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד