התנגדות לביצוע פסק דין-"טענת פרעתי"

במידה והזוכה הגיש כנגד החייב תביעה בבית משפט וזכה בפסק דין כנגד החייב, הן בשל ניהול ההליך והן בהעדר הגנת החייב, עדיין יכול החייב להתנגד לפסק הדין בדרך אחת והיא "טענת פרעתי".

טענת פרעתי הינה טענה המודה בחוב הנטען ובפסק הדין אך טוענת כי החוב כבר נפרע ושולם לאחר מועד פסק הדין ועל כן אין עוד כל עילה לזוכה בהמשך ניהול הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב. הליך זה בטענת פרעתי צריך להכיל בקשה הנתמכת בתצהיר ובמסמכים המפרטים באופן חד משמעי את טענת החייב כי החוב נפרע על תשלומיו.


במידה והחליט ראש הוצאה לפועל על עיכוב ביצועו של פסק הדין, יצווה לוב על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין, זולת אם החליט כי בנסיבות העניין וטענות החייב הנתמכות היטב במסמכים, אין צורך בערובה שכזאת.


לאחר תגובת הזוכה ייקבע ההליך לדיון ובו תוכרע בקשת החייב. באם דחה ראש ההוצאה לפועל את טענת החייב, יכול להטיל על החייב הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה כל יסוד לטענתו.

פרקים נוספים בהתנגדות לביצוע שטר ופסק דין:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד