חקירת יכולת

חקירת יכולת בהוצאה לפועל הינה אחת מהחששות הגדולות של חייבים. רבים מהחייבים מזדעזעים מעצם המחשבה כי יעמדו על דוכן כמובלים לבדיקת רנטגן בלתי רצונית וחודרנית של כל עולמם האישי והכלכלי.
מהי אם כן חקירת יכולת והאם יש לחשוש כה מפנייה?

רשם הוצאה לפועל רשאי, מיזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב, לחקור במצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו כדי לברר את יכולתו של החייב לתשלום החוב הפסוק בתיק ההוצאה לפועל.


חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או בשיעורים כפי שנקבע באזהרה שקיבל, צריך על פי דין להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 יום ממועד קבלת האזהרה בלשכת ההוצאה לפועל ובפני רשם תורן המבצע בשעות שנקבעו חקירות יכולת לחייבים.


מקובל כי באם התייצב החייב לחקירת יכולת יקיים ראש ההוצאה לפועל את חקירת היכולת אף ללא הזמנת הזוכה.
הזוכה רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים חקירת יכולת נוספת בנוכחותו במועד מאוחר יותר ואף בהסתמך על חקירת היכולת שכבר נעשתה לחייב ובהסתמך על נתונים שבידיו.
יצויין כי מרבית חקירות היכולת הינן פומביות ויכולות אלה להעשות בדלתיים סגורות כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל, או בהתאם לבקשת החייב והסכמת ראש ההוצאה לפועל.
חייב שלא התייצב חייב לחקירת יכולת במועד כאמור לעיל יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ולכך השלכות כפי יובהר בהמשך.


זוכה המבקש לבצע חקירת-יכולת לחייב רשאי לצרף לבקשתו תצהיר שבו יכלול פרטים בדבר נכסי החייב, הכנסותיו ויכלתו לקיים את פסק-הדין, ויכול הוא לכלול בתצהירו הצעה בדבר השיעורים שבהם ישולם החוב.
ראש ההוצאה לפועל רשאי , לאחר שהזמין את החייב לחקירת-יכולת, לתת החלטה, אף בהעדרו של החייב.


במקום חקירה או נוסף עליה רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות שהחייב יענה בתצהיר לשאלון, תוך המועד שקבע לכך, ורשאי הוא לתת החלטה על סמך התצהיר, ואם לא הגיש החייב תצהיר לשאלון - אף

חייב העומד על דוכן החקירה בפני ראש ההוצאה לפועל יכול שיעשה זאת כי ברצונו בחקירת יכולת להפחתת התשלום החודשי שנקבע לו בעבר, יכול בשל איחורו במועד שנקבע בתוך 20 יום א בשל בקשתו באיחוד תיקיו או הכרזתו כמוגבל באמצעים, בכל המקרים תבוצע החקירה כשמטרתה בדיקת יכולת החייב בתשלום ולמידת ראש ההוצאה לפועל על יכולת השתכרותו שלו ושל בני משפחתו הגרים עימו ולאו דווקא השתכרותם בפועל.

על החייב "להרשים" את ראש ההוצאה לפועל בשיתוף פעולה לשאלותיו ולשאלות הזוכה באם הינו נוכח בחקירה ולעמוד איתן על הצגת הנתונים העובדתיים שיעזרו לו להציג את יכולתו האמיתית ולתשלום חודשי בהתאם לבקשתו.

גם במקרה זה מומלץ להתייעץ עם עורך הדין בהצגת הנתונים ואיסוף החומר ואף להיות מיוצג. יצוג החייב במועד חקירת היכולת נותן לחייב בעיקר הרגשה שאינו לבד במערכה ויש עוד אוזן קשבת שיכולה לעזור ברגעי לחץ ככל שיהיו.

ככלל, יכולת החייב להתמודד עם הריגוש הנפשי שבעמידה בפני ראש ההוצאה לפועל בחקירה שכזו, היא גם שתבטא את הרגשתו שהציג נכונה את הנתונים והדברים כהווייתם וכי הסכום שנקבע לו לתשלום, ניתן לאחר שניתן לו יומו בבית המשפט.

 

 

 

 


 

:פרקים נוספים בחקירת יכולת

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד