חובות למיסים

משרדנו מתמחה בהפחתות תשלומי המס השונים וייצוג בפני רשויות המס. הציבור אינו מודע תמיד כי ניתן באמצעות מגוון אסטרטגיות ופעולות שונות להפחית את תשלומי המס בצורה משמעותית, לרבות הפחתת תשלומי ריבית, הצמדה וקנסות. משרדנו פועל בדרך מקצועית ומוכחת בהפחתת  תשלומי המס, הריבית והקנסות וכן בטיפול בעבירות העלמת מס, אי דיווח וכו'.
 

טיפול מקצועי ומיומן במקרים אלה ובעיקר מראשיתם היא קריטית, שכן אסטרטגיית המיקוח מושפעת מהיכולת לעשות שימוש אפקטיבי בנסיון רב השנים.
נסקור מספר אסטרטגיות ידועות יותר וידועות פחות:
 

דחיית תשלומי מס הכנסה
במקרים של תזרים מזומנים בעייתי לא תהא האסטרטגיה הראשונה הפחתת תשלום המס אלא דחיית מועד התשלום של המס. כידוע מס נדחה הוא מס שנחסך, ולפיכך עסק שיש לו בעיות של תזרים מזומנים, יכול לפנות לרשות המסים בבקשה לדחות את תשלום המס. רצוי לעשות זאת מוקדם ככל האפשר בכדי למנוע חשיפה פלילית.
 

החוק העניק לפקיד השומה סמכות לדחות את תשלום המס לתקופה שימצא אותה לנכונה, ובלבד שהנישום ישלם, בסוף תקופת הדחייה, הפרשי הצמדה בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
במקרים חריגים ניתן אף להימנע מתשלומי ריבית והפרשי הצמדה. מפסיקת בתי המשפט עולה כי קיימת חובה לבחון כל מקרה לגופו, לשקול ולהחליט אם בנסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה יש מקום להפחית את חיובי הריבית וההצמדה או לבטלם כליל. לפקיד השומה סמכות נרחבת בעניין זה.
 

הפחתת מקדמות
פעולה מוכרת שלרואה החשבון היא הפחתת מקדמות. עסקים חייבים לשלם בכל חודש מקדמות, על חשבון המס לאותה שנה, בשיעור מסוים ממחזור העסקאות או בסכום קבוע בכל חודש. תשלומים אלו מכונים "מקדמות". כשהעסק בקשיים, רצוי לבקש הפחתה של שיעור המקדמות או אף ביטול המקדמות, בהתאם להכנסות הצפויות.
 

כאשר מבקש הנישום להקטין את המקדמות כשהטיעון הוא ירידה בהכנסות, רשות המסים עשויה לבקש:

  • הסברים לגבי אופן החישוב של המקדמה המבוקשת.
  • הגשת דו"חות על ההכנסות מתחילת השנה.
  • הסברים ביחס לשנים קודמות.

את ההסברים הנכונים ןפעולת ההפחתה ממולץ דווקא לערוך בשיתוף משרדנו בדרך בה יובהרו הדברים ויערכו בהתאם לנוהג והנוהל בה תהיה לדבר את ההשפעה הטובה ביותר.
 

הסדרים ביחס לחובות מס
במידה ונוצרו חובות למס הכנסה, רצוי להגיע בהקדם להסדר פריסת חובות עם פקיד השומה. ניתן לבקש לשלם את חוב המס במשך 24 חודשים. מנהל רשות המסים הרחיב לאחרונה את הסמכויות המאפשרות פריסת חובות מס מדוחות תקופתיים ומשומה, ופריסת תשלומים רחבה יותר לנישומים צייתנים, שבתקופות כתיקונן שילמו את מיסיהם במועד.
 

במסגרת ההסדר, רצוי גם לבקש להפחית את הריבית, הפרשי ההצמדה וכן הקנסות שנצברו על החוב. במקרים חריגים, ניתן יהיה אף לבטל לחלוטין את הריבית והקנסות שנצברו.
 

הכנסות בחו"ל
משרדנו עוסק בהקמת חברות זרות וחברות עם מניות למוכ"ז ותחת נאמנויות. עם זאת חייבים לזכור כי אם אתם מחזיקים בחשבון בנק בחו"ל ולא דיווחתם על ההכנסות שלכם ולפיכך גם לא שילמתם על כך מס בישראל, יש כעת הזדמנות לבצע מהלך של גילוי מרצון אשר אמור להקנות חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור דיני המס, וגם הקלות במישור הגבייה.
 

שימו לב - בהתאם להודעת רשות המסים, מי שיגיש את הבקשה לגילוי מרצון עד סוף חודש יוני 2012, יוכל ליהנות מהקלות מס נדיבות: תשלום המס בגין ההכנסות הבלתי מדווחות ללא ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.
 

תכנון מס
אחד מהמשפטים הידועים ביותר בשפת המיסוי הינה תכנון מס. חשוב לדעת כי מעטות הדרכים לתכנון מס חוקי ובסופו של יום כל תכנוני המס הינם ניצול הוראות בחקיקת המס על מנת לצמצם את חבות המס ולרוב הינם ניצול פרצות בחוק או שטחים שטרם כוסו. 
 

חשוב לפעול בחוכמה, בכדי למנוע תביעות לתשלום מצד רשויות המס. החשש הוא כי לסכום החוב יתווספו ריביות וקנסות, והנישומים יהיו גם חשופים לסנקציות פליליות. תכנוני מס בינלאומיים יכולים לשמש לעיתים כאפשרות הנכונה יותר והמנצלת אמנות מס חוקיות לצורך תכנון בעל תועלת.
 

כופר
רשויות המס במקרים מסוימים ובהתאם לקריטריונים שונים מוסמכים להמיר את עבירות המיסים בתשלום כופר כסף.

 

קיימות ברשות המיסים וועדות כופר הדנות בנושאים רבים, והם: מע"מ, מס הכנסה, מס קניה, מיסוי מקרקעין. תפקידן לקבוע האם המקרה הנדון תואם את מדיניות הועדה הרלבנטית באשר לביטול ההליך הפלילי בכפוף לתשלום כופר כסף, ואן אכן, אזי – מהו סכום הכופר שיש לשלם.
 

במידה וועדת הכופר החליטה על תשלום כופר ותשלום הכופר שולם לא יוגש כתב אישום כנגד החשוד ובמידה והוגש כתב אישום – דינו להתבטל תוך כדי הפסקת ההליכים המשפטים הפליליים.

 

משרדינו מומחה בהשגת הסדרי כופר מס שונים מול פקידי השומה הרלבנטיים, למשרדנו הצלחה רבה בסיום ההליכים הפליליים בהסדרי כופר כסף.
 

על-פי רוב, כנגד עוסק או מנהל בחברה שעברה עבירת מס פלילית יוגש כתב אישום, שבמסגרתו נבחנת באמצעי כללי הדין אחריותו לעבירות שיוחסו לו והוא מזוכה או מורשע על-ידי בית המשפט ונושא בעונש בהתאם לכך.
 

עם זאת לרשות המיסים - סמכות מיוחדת לסיים ההליך הפלילי, להימנע מלנקוט בהליכים פלילים כנגד אדם שחשוד בביצוע עבירה פלילית, וזאת בתמורה לתשלום כסף – הכופר.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד