התנגדות לביצוע שטר

במידה ונפתח כנגד חייב תיק בהוצאה לפועל ונמסרת לו אזהרה על התיק שנפתח כנגדו יכול החייב לסור להוצאה לפועל על מנת לבקש לקבל לידיו את מסמכי פתיחת תיק ההוצאה לפועל וזאת על מנת לקבל את מלוא המידע על סיבת תיק ההוצאה לפועל והשטר שבגינו הינו נתבע.

השטר הנ"ל יכול שיהיה שטר חוב שניתן כערובה להתחייבות או שיק סחיר שנמסר לזוכה או לצד ב' כלשהו והגיע לידיו של הזוכה בהיותו צד ג' או אפילו צד ד'.
יצויין כבר כאן כי חשיבות רבה יש למושג "למוטב בלבד" המוטבע על השיקים באשר שיק שכזה אינו סחיר אלא לאותו גורם שלו נמסר השיק.


גם מאחורי שטר חוב שניתן כערובה להתחייבות כלשהי וגם מאחורי שיק שנמסר בגין עיסקה או התחייבות ישנו סיפור ההתחייבות או העיסקה ואשר יכול ויש בסיפור המקרה כדי להסביר את "כשלון התמורה" בעיסקה ואת נימוקי החייב לאי תשלום השטר במועדו.


את ההתנגדות לביצוע השטר ערוכה בהתאם לטופס המתאים יש להגיש בתוך 20 יום מקבלת האזהרה כשהיא נתמכת בתצהיר ובו כל עובדות המקרה ונימוקי ההתנגדות וכן נתמכת בכל מסמך רלוונטי שירצה החייב להציג במעמד הדיון בבית המשפט.


(להלן: טופס התנגדות לביצוע שטר)


לאחר הגשת ההתנגדות במועדו, יצווה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל והתיק יועבר לדיון שייקבע בבית משפט השלום בהתאם לשטר או לכתב ההתנגדות. כל ההליכים לרבות סעדים זמניים שנתבקשו לפני צו עיכוב ההליכים יעמדו בעינם כל עוד לא החליט אחרת בית המשפט.

 

משתמע מכך כי במקרה ובו נעשו הליכים של עיקולים או סעדים אחרים בטרם נמסרה האזהרה לחייב או לאחר מסירת האזהרה ובטרם הגיש ההתנגדות, הליכים אלה יעמדו בעינם ועל החייב להגיש בקשות לביטולם או המרתם בערובות כלשהן וזאת במידה ואלה מפריעות להמשך ניהולו התקין של עיסקו או משק ביתו.


במעמד הדיון בבית המשפט ידונו בבקשה כתביעה לפי סדר דין מקוצר.  בית המשפט יכול לדחות ההתנגדות לאחר ששמע את הצדדים וליתן פסק דין אשר יבטל הלכה למעשה את עיכוב ההליכים ויאפשר את המשך הליכי ההוצאה לפועל על ידי הזוכה,  ויכול לקבל את ההתנגדות בשל סיכויי ההגנה של החייב בתיק ובמקרה שכזה ייקבע התיק לדיון כתיק תביעה שיטרית רגיל בבית המשפט והדרך עוד ארוכה לשני הצדדים.

 


 

פרקים נוספים בהתנגדות לביצוע שטר ופסק דין:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד