הצעת הסדר לפי ס' 19 א'

הליך זה הינו הליך מקדמי בו יכול לנקוט חיייב טרם פנייה להליך פשיטת הרגל. הליך זה מביא בסופו להפטר החייב מחובותיו בדרך קצרה ויעילה. מעקרונות הליך זה כי הצעת החייב לא תפחת מ- 30% מהיקף החובות הלא מובטחים. על החייב להגיש ההצעה לכלל נושיו ולדאוג לקבלת הסכמות של לפחות 51% מנושיו ושלהם לפחות 75% מחובותיו. על החייב להציג את מקורותיו הכספיים להסדר וליתן בטחונות מתאימים. יתרונות הליך זה ברורים-החייב נמנע מהכרזת פשיטת הרגל ומרישומו ככזה. הליכי ההוצאה לפועל כנגדו מעוכבים בזמן נסיון ההסדר והחייב חוסך מעצמו חקירות הליך הפש"ר תוך קיצור משמעותי של פרק הזמן שבניהול הליך פשיטת רגל והסדר או הפטר בהליך זה.

נסקור הליך זה על תנאיו.

תחילת ההליך

ניהול הליך ההסדר

הפטר מחובות לפי 19 א'

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד