הערכת מהות הזכויות המשפטיות

מהות הזכות בנחלה תלויה ומבוססת על הזכות החוזית בה מחזיק החוכר או בר הרשות ועומקה ואורכה של זכות זו.
לפיכך, בדיקה ראשונית היא זו שתבחן את מהות הזכות ואל מול מי זכויות החוכר או בר הרשות.
 

הבדיקה תתמקד בבחינת הבעלות עפ"י הזכויות הרשומות אל מול המחזיק בקרקע ומעמדו. כמו כן, יבחן בשלב זה אופי החוזה אותו מחזיק החוכר או בר הרשות, תוקפו כיום, והאפשרות להארכתו והעמקת הזכויות בו.
 

כאן נזכיר בשנית,  כי חוכרים וברי רשות רבים אינם מחזיקים בחוזה חכירה בר תוקף או בחוזה לטווח ארוך, זאת נובע לרוב ממקרים של הזנחה או משיקולים של מניעת קשר מהותי מסוים עם המנהל אשר עלול להיפגע בחוזה ארוך עם המנהל והתלוי בהיבטים, נהלים ושיקולים שיש בהם כדי לצמצם את זכויותיהם הקיימים בפועל. 

כאמור, חוכרים רבים מחזיקים בחוזים המתחדשים כל שלוש שנים אל מול המינהל ומשלמים תשלום של כ- 700 שח דמי חכירה שנתיים.  יש חשיבות רבה לחוזה בו מחזיק החוכר/בר הרשות, וזאת אף מן הבחינה המיסויית. בר רשות, למשל, אינו חייב בהיטל השבחה על פי החוק, אולם רשויות רבות דורשות תשלום היטל השבחה, כאילו והיה בעלים או חוכר לדורות.

בנחלות רבות רשומים יורשים או בני זוג גרושים כבעלי זכויות . במקרים אחרים נבחר אחד הילדים כמחזיק בזכות של "בן ממשיך" ולאחיו ואחיותיו אין להם זכויות בנחלה כ"בן ממשיך", ואלה רק מחזיקים בזכות לגור על החלקה כברי רשות, ואף זאת נתון לויכוח.

לעיתים בני המשפחה מסוכסכים או שחובות על בעלי הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים גורמים לסיבוכים משפטיים ולעימותים כספיים בין המחזיקים בזכויות לבין עצמם, ובינם לבין הנושים.
זאת ועוד. הפרקטיקה מלמדת כי במקרים רבים, אוחזים החוכרים בסוגי חוזים שונים ואל מול גופים שונים.
הבדיקה תבחן את מהותם אל מול מי ההסכמים. הסכמים אלה יכול שיהיו אל מול המינהל, האגודה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ועוד.

פעמים רבות סבורים בעלי הזכויות כי הם אוחזים בזכות דמיונית שהשתרשה בדמיונם מזה שנים רבות, אך אינה מעוגנת כלל בהסכם. במקרים מסויימים ההסכם, אם בכלל, קיים הוא, נחתם מול האגודה ולא אל מול המינהל או גופים מוסדיים אחרים, ועל כן לא שולמו ע"י החוכר כל תשלומים ישירים בגין זכות זו, ובעצם הזכויות עליהם מתבסס החוכר אינן תואמת את המציאות החוזית, וזאת על אף ש"דה פקטו" אולי מתנהלת בנחלה פעילות אך מבחינה חוזית אין אלה מעוגנים בהסכם בר תוקף. כאשר מרכבים בנחלה מושכרים לצד ג' יש לבחון את הסכמי השכירות עימם.
 

יש לבחון הסכמים של קרקע חקלאית המושכרת למעבדים, פעילות לא חקלאית מושכרת לגופים שונים, ואף השכרת חלקים במבני מגורים.

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד