הסדר נושים פרטי תוך הקמת עסק חדש

לא פעם הגיעו למשרדי חייבים שבמהלך שנים רבות ניסו בהקמת עסק אחר עסק בנסיון לפתור את בעיית החובות הנגררת מהעסק שכשל לפני שנים רבות.
פתיחת עסק חלופי או עסק חדש באותו תחום פעילות גורר את החייב לפתיחת עסק חדש עם גרעון הון התחלתי שלילי ועם אפשרויות קטנות הרבה יותר לקבלת אשראי בנקאי או אשראי ספקים גדול או אפילו כמקודם.

מסקנה היא כי סיכוייו של העסק החדש הינם לרוב נמוכים יותר משיקומו של העסק שעל חובותיו מנסים אנו להתגבר.

לא אכחיש כי ישנם מקרים בודדים שגונבו לאוזניי בהם הקים החייב עסק חדש המבוסס על עיסקו הקודם אך תחת חברה שאינה בבעולתו ובכך התאפשר לו אשראי בנקאי התחלתי ואף להשיב בתקופה סבירה את מרבית חובותיו ולשמור לעצמו חלק נכבד מעיסקו. אציין כי מקרים אלה הינם בודדים ועל אף התקווה, הרצון והאמונה של כל חברה חייבת או חייב כי הוא זה שיצליח בכך, נראה כי הסיכון רב משמעותית מהסיכוי.

משנים של נסיון בתחום ניהול חובות נראה לי כי כל מהלך של גרירה והתעכבות בפעולות נחושות וקיצוניות שיכולות להביא להפטר החובות יגרום בסופו לעיכוב יציאת החייב מהמצב אליו נקלע ומן החושך אל האור.
האגו הינו האויב הגדול ביותר של בעלי עסקים. וככל שעסקו של האדם הצליח יותר בעבר כך גם תפח לו האגו. צריך להיות נבון שבנבונים וגדול מכוחות האגו, כדי להודות בכשלון ולחפש הפתרון, כואב ככל שיהיה, שיביא את הסוף לחובות ואת המפתח אל הדרך החדשה.

ניסיוני מלמד כי לא העושר הפיננסי הוא שעושה את הלקוח למאושר. לא פעם זוגיות החייב והמרקם המשפחתי צפים בעת משבר לטוב ולרע.
כן. לא מעטים הם המקרים בהם המשבר, הורדת האגו, הרגשת השוויון בבית, תורם תרומה משמעותית לזוגיות החייב ולמרקם החיובי המשפחתי וחוסן מחודש בהתמודדות המשפחה כולה עם המצב החדש והתנאים המשתנים כפועל יוצא מכך.

 

פרקים נוספים בניהול החובות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד