הסדר נושים פרטי בשלבים

חייבים רבים בוחרים בתחילה במסלול האמונה. האמונה שלהם זה כלל לא יקרה כבר חלף, כי הרי החובות כבר בפתחם ולכן נבחר המסלול החדש: "זה יסתדר".

פרק זה מתייחס כמובן לאופטימיים שבין החייבים ואין לי כל כוונה לקלקל את מצב הרוח המרומם רק במעט גם כך. לא פעם ניחן ייעוצי בתחום זה, בין אופטימיות חמימה לפסימיות זהירה. ככה יש להתייחס לדברים. אין זה סוף העולם אך יש לנהל אתגר או משבר זה במקצועיות ולא באמונה בלבד.

כאמור. אחת הדרכים בה בוחרים לא מעט חייבים היא הסדר פרטיים בשלבים. מהם השלבים?

חלק מהחייבים יבחרו לשלם למי שקל לשלם לו, כי חובו אליו נמוך יחסית או כי הנושה נוח ונחמד ומוכן לפריסה ארוכה ואף להפחית משמעותית את החוב. חלק אחר יבחר לשלם למי שילחץ אותו מאוד בהצקות טלפוניות או בפגיעה בשמו הטוב של החייב וכו'. חלק יבחרו לשלם למי שהם חושבים שיכול להיות להם כגורם עתידי חושב בעתיד הכלכלי באם ירצו להקים מחדש את עסקם או עסק אחר וזאת כדוגמת ספק אסטרטגי או בנק המאיים בהגבלה או תביעה.

יצויין, כי גובה החובות הינו גורם משמעותי בהסדרים אלה. באם גובה החובות הינו בסכומים שאינם מעבר לשנת עבודה של החייב, יתכן ויצליח בפריסה נכונה ובשלבים נכונים של הסדרים, לפרוע חובותיו במספר שנים (בכל זאת, יש לו גם את משפחתו לפרנס). במרבית המקרים בהם גובה החובות נאמד במאות אלפי שקלים, ימצא עצמו החייב מאבד את מקורותיו הכספיים האחרונים בנסיון להגיע להסדר עם נושה אשר עיקל חשבונו או עיכב רשיונו או עיקל מטלטליו.
במרבית המקרים תשלום לאחד יגרור אחרים להגיע וללחוץ החייב להסדרים ותשלומים שלא יוכל לעמוד בהם בין כה וכה.

במקרים רבים נאלצים החייבים ובני משפחתם לפנות למשפחה הקרובה או לחברים כדי לבקש עזרה כלכלית בנסיון להסדיר חובותיהם.
לא פעם מגיעים אלי חייבים עם הוריהם או בני משפחה אחרים ומבקשים ממני אישור לכך כי התשלום האחרון שהם משלמים בעבור החייב זהו שכר טרחתי, כי אלה עייפו מתשלומי הסדר במשך שנים, שלבסוף ירדו לטמיון והותירו את החייב בחובותיו ההולכים וגדלים ברביות ההוצאה לפועל.

יש להבין כי הסדר בתיק אחד ובלא תוכנית אסטרטגית ברורה לסיום החובות הינה בגדר לחץ מאוד לא בריא ושריפת מקורות ואפשרויות החייב בהפטר עתידי מחובותיו.

לא לעולם יעזרו חבריו ומשפחתו של החייב להיחלצותו מעיקול כזה או אחר ולא לעולם יקבלו את הבטחותיו כי בכך נגמרים בעיותיו. חשוב לנצל את העזרה, ככל שתהיה, בתבונה רבה ובהרגשה טובה.

חשוב לזכור כי גם בן המשפחה או החבר המסכים לעזור לחייב רוצה את הסיפוק שבידיעה כי אכן עזר לחייב ולא רק תרם לו תרומה רגעית שבסופו של יום לא תקטין את התמונה הכללית של חובותיו המצטברים ו"תופחים" מדי יום.

פרקים נוספים בניהול החובות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד