היתרי בניה ורישוי –הקיים והמותר .

במקרה בו המצב בפועל שונה מהמצב התכנוני המאושר יחויב בעל הזכויות בחלקת המגורים בנחלה לקבל אישור חורג, היתרי בניה ורישוי והכל תוך הכשרת "השרץ" ובתשלום עבור תקופת העבר וה"עידן החדש".
 

במידה ויתאפשר לחוכר לקבל רישיון והיתר בנייה חוקי לפעילות הקיימת בפועל ולא יאלץ החוכר להרוס את המבנים החורגים מהתוכניות, יוכל זה לשלם התשלומים על פי המפורט בהחלטה ולהכשיר את החריגות כאמור, תוך קיבוע הדבר בחוזה סופי עם המינהל.
 

איתור חריגות הבניה וחריגות התכנון, תוך בחינת הכשרתם של אלה הינה כאמור אחת מהמטרות אותם מאפשרות החלטות 979 ו- 1101 להסדרה, וזאת באמצעות מנגנון מעט מייגע, אשר מהווה את אחד הכלים החשובים להערכת שווי ערך חלקת המגורים והנחלה ב"עידן החדש".

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד