היקף המבנים החקלאים בחלקה א' של הנחלה

סעיף 7 להחלטה מתייחס לגודלם של המבנים החקלאים בחלקה א' של הנחלה.

 
"גודל המבנים החקלאים בנחלה ומספרם יקבעו בהתחשב, בין היתר, בשטח חלקה א' של הנחלה והפעילות החקלאית המתבצעת בנחלה ובתאום עם משרד החקלאות". (1101)

 
סעיף זה מבהיר כי לא בכל נחלה יהיה היקף זכויות הבנייה לשימושים לא חקלאיים בהיקף של 500 מ"ר, והדבר יהיה תלוי בגודל הנחלה, ביתר הפעילויות בנחלה ובתיאום עם משרד החקלאות.

 

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד