קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית.

סקירת ההחלטה והבהרת חלקיה החשובים העוסקים במושבים.

 

בפרק זה נסקור את ההחלטה אשר נחשבת כ"מהפכה" לה המתינו שנים רבות חוכרי הנחלה.

הסקירה תעשה תוך הצגת סעיפי ההחלטה הרלוונטיים והבהרת חלקיה החשובים.

כללי

התנאים להצטרפות להסדר

חלקת המגורים במושב

הגדרת חלקת המגורים בקיבוץ

הוראות כלליות לביצוע ההסדר

תוקף ההחלטה

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד