תנאים ליישום החלטה 979

החלטה 979 טומנת בחובה מספר "מוקשים" המהווים מכשול במימוש ההטבות שצויינו בפרקים הקודמים. ההחלטה קובעת מספר תנאים שרק לאחר מילואם ניתן לחתום על חוזה המעגן את זכויות החקלאי:

הסדרת הפעילות הלא חקלאית:

רישום חלקות א':

אישור אגודת המושב לעמידה בתנאי תמ"א 35:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד