הוראות מעבר

סעיף 9 להחלטה קובע כי תיקבענה בעתיד הוראות בדבר מתיישבים אשר ביצעו עיסקאות עם המינהל לפי החלטות קודמות.

 

סעיף זה הינו סעיף נוסף אשר עלול לעכב את ביצועה של החלטה זו, והינו קובע כדלקמן:

"המינהל יקבע הוראות מעבר לגבי בעל זכויות בנחלה שהגיש למינהל בקשה לתעסוקה לא חקלאית בהתאם להחלטת מועצה 755  ו/או הקמת מבני קייט כפרי בהתאם להחלטות מועצה 653 ו-880". (1101)

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד