הוראות כלליות לביצוע ההסדר

6.1  "ביחס לסוגיות שאין להן התייחסות מפורשת בהחלטה זו, ימשיך המינהל לפעול בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 
 

למען הסר ספק, בגין יתרת שטח הנחלה במושב או יתרת שטח המשבצת בקיבוץ ימשיך החוכר/הישוב החקלאי לשלם דמי חכירה שנתיים  בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות.
 

6.2 במושב - חלקת המגורים, לרבות זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית, יישארו תמיד צמודים לנחלה ולא יתאפשר פיצולם מן הנחלה".

(979) ההדגשה אינה במקור.

בסעיף זה של ההחלטה מובהר כי יחידת דיור אחת הקיימת בפועל ולה זכויות בניה של לפחות 160 מ"ר, תשמש תמיד למגורי החקלאי, תישאר תמיד צמודה לנחלה ולא יתאפשר פיצולה מהנחלה ומזכויות הבניה לתעסוקה בה.

פרקים נוספים בהחלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד