הגדרת חלקת המגורים בקיבוץ

סעיף- 5 להחלטה 979 עוסק כולו בהגדרת חלקת המגורים בקיבוץ, הגדלתה, השימוש בשטחים שמחוץ לחלקת המגורים, דמי החכירה שמחוץ לחלקת המגורים, שיוך דירות בקיבוץ, העברת זכויות, הגדלת היקף הבנייה, איסור רכישת מלוא הזכויות, חתימת חוזה חכירה, ועוד.
 

נושא הקיבוצים, משמעות ההחלטה וריכוז זכויותיהם במינהל לא יידון בספר זה בשל מורכבותו ויישומו השונה מן הדברים הנוגעים למושבים ונחלות.

פרקים נוספים בהחלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד