תביעת גירושין - גביית מזונות

במידה ולא עומד האב בתשלומי המזונות לאחר תביעת גירושין יכולה האישה לפנות עם ההחלטה למזונות או פסק הדין הסופי למזונות ללשכת הוצאה לפועל על מנת לפתוח הליכי גבייה כנגד האב (החייב).


בלשכת ההוצאה לפועל ניתן לבצע הליכי גבייה מזונות תוך שימוש במגוון סעדים וצווים זמניים על מנת לגבות את חובות החייב, לרבות הוצאת פקודת מאסר, עיקולים שונים כנגדו וכנגד צדדים שלישים המחזיקים ברכושו או כספיו כולל עיקול משכורת, עיכובי יציאה מן הארץ ופעולות רבות נוספות.

אפשרות נוספת היא לפנות עם פסק הדין למוסד לביטוח לאומי, אשר יעביר לאישה דמי המזונות, אולם לא בהתאם לסכום שנקבע בפסק הדין אלא בהתאם למדרגות הקבועות בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי.

יש להדגיש כי אישה שפונה לביטוח לאומי ומקבלת דמי מזונות חלקיים, זכאית לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לגביית הפרשי הסכומים מהחייב   ואין החייב יכול לפנות בהליך של חקירת יכולת בדרישה לשלם על פי יכולתו הממשית ושלא על פי ההחלטה או פסק הדין. החייב יכול להשתמש בהליך חקירת היכולת רק כאשר פועל הביטוח הלאומי בנסיון גבייה ממנו וזאת בעקבות תשלומים שביצע לאישה במקומו של האב החייב.
 

פתיחה מחדש של נושא מזונות הילדים לאחר מתן פסק הדין תביעת גירושין :
 

פסק דין לאחר תביעת גירושין למזונות ניתן לפתיחה מחדש ולדיון נוסף במידה ויוכח כי חל שינוי נסיבות מהותי שארע, מאז ניתן פסק הדין.

 

לדוגמא: אב יוכל להגיש תביעה להפחתת מזונות, במקרה שנישא מחדש ונולד לו ילד נוסף ו/או במקרה שחלה הפחתה משמעותית בסכום השתכרותו. מאידך, האם יכולה להגיש תביעה להגדלת דמי המזונות של ילדיה, כאשר חלה עליה משמעותית בסכום הצרכים החודשיים של ילדיה ו/או במקרה שחלה עליה משמעותית בסכום השתכרותו של האב או יכולת השתכרותו.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד