בנייה ופיצול בתעסוקה לא חקלאית:

מבנה לתעסוקה לא חקלאית לא ניתן לפיצול מיתרת הנחלה ואין אפשרות לסחור בו בנפרד מיתרת שטחי הנחלה (מבנה מגורים אחד + יתרת השטחים החקלאיים).

דוגמא לפיצולים עם מבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית:

 

 33% משווי
2.5 דונם +

 500 מ''ר

 ללא

תשלום

 

 500 מ''ר

 ללא

תשלום

 
 

 משוייך לנחלה

תעסוקה לא חקלאית 500 מ"ר מבנה – 91%

 

 

 

500 מ''ר

 ללא

תשלום

 

פרקים נוספים ביישום מעשי של החלטות המינהל

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד