בחינת הנתונים וקביעת שווי הנחלה

לאחר בחינה כוללת ומעמיקה של כל הנתונים שנאספו נבדקו ואומתו, תתאפשר ביצוע הערכת שווי הנחלה באמצעות חוות דעת שמאית תוך השתקפות מצבה המשפטי.

הבדיקה כאמור,  תציג לחוכר את מצבו העכשווי והעתידי בנחלה מבחינה פרטנית, תכנונית ומשפטית.
כמו כן, יבחנו זכויותיו העתידיות על פי ההחלטות השונות ויבחנו העלויות הכספיות הכרוכות בשינויים העתידיים.
ערך הנחלה יוערך ויקבל דירוג אובייקטיבי שייתמך בהערכה משפטית ושמאית פרטנית, לצורך קביעת שווי הנחלה, והמשך הטיפול המשפטי הכרוך בשינוי וברישום הנחלה בהתאם להחלטות ה"עידן החדש".

תיק הנחלה הכולל חוות דעת משפטית, שמאות, הערכת שווי ודרוג חלקת המגורים על זכויותיה העכשוויות והעתידיות, יאפשרו לקונים פוטנציאלים להסיר את הערפל השורה על הנחלה מבחינת מחזיקי הזכויות, התכנון, תשלומים מיסים ועוד.

זאת ועוד. תיק הנחלה על כל חלקיו ישמש כבסיס להשגה על שומות המינהל, להסדרת התשלומים למינהל, לרשויות המס ולגופי התכנון למיניהם, ויהווה בסיס איתן לצורך קבלת מימון רכישת הזכויות בנחלה במימון ובליווי בנקאי.

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד