בחינת אפשרויות הבניה עפ" החלטה 979

כפי שכבר עמדנו בספר זה, קובעת החלטה 979 כי בעת מכירת הנחלה יחויב המחזיק עבור חלקת המגורים בשיעור 33% מערך הקרקע של חלקת המגורים, לרבות זכויות עתידיות.

ההחלטה מגדרת את המצב הקיים ומאפשרת לפעול בזכויות חלקת המגורים עד לרגע מכירת הזכויות, בכך מתאפשר לחוכר לבצע בחינה של האפשרויות העומדות בפניו ולבחור את האפשרות הטובה ביותר מבחינתו כל זאת עד הרגע בו ירצה למכור את זכויותיו ולהעבירם לאחר, או אז יכנסו לתוקף הוראות החלטה 979 וישלטו במהלך העברת הזכויות, דבר אשר יצור בעתיד אחידות מנהלית.

כאמור, במידה ותימכר הנחלה יאלץ הרוכש לבחון את שווי הנחלה תחת הוראות החלטה 979 ולאמוד את ערך הזכויות לאחר בדיקה פרטנית מעמיקה כפי שפורט בפרק השישי  לספר זה על הדוגמאות השונות.

הבחינה המשפטית והערכת השווי כאמור, הינם חיוניים לצורך קבלת החלטה אובייקטיבית לכדאיות הכלכלית לרכישת הזכויות בנחלה וקביעת ערך ושווי הנחלה.
 

כאן נזכיר שוב כי החלטה 979 מעניקה יתרונות חדשניים רבים וביניהם מאפשרת ההחלטה את שבירת הרצף הבן דורי על חלקת המגורים, פיצולה וקיבוע הזכויות אל מול המינהל.

פרקים נוספים בחינת אפשרויות הבנייה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד