בדיקת המצב התכנוני עפ"י תמ"א 35

אחד מתנאי החלטת 979 היא ההכפפה להוראות תמ"א 35 אשר מגבילות את מספר היחידות אותן ניתן לבנות בשטח הישוב.
 

נושא זה מגביל את החלוקה הפרטנית של שטח המגורים בנחלה הספציפית והוא תלוי בניצול מספר יחידות שכבר נבנו בשטח המושב.
כאמור בפרק החמישי לספר זה, תמ"א 35 מגבילה את האגודה מלאשר בניית יחידות דיור נוספות ואשר חורגות מהמכסה המותרת.

 

תוכניות בנין עיר שבתוקף הם אלה שיתוו את הזכויות העתידיות של חלקת המגורים בנחלה ומתוכם ייגזר שוווי הערך לצורך תשלום למינהל ולרשויות המס והכול בכפוף להוראות תמ"א 35.
 

במקרים שהתוכניות אושרו לפני כניסת הוראות תמ"א 35 לתוקף והן מאשרות בנית יחידות מעבר למה שמאשרת תמ"א 35, תתאפשר בנייה זו וזכויות אלה ישוכללו לצורכי שווי הנחלה וחלקת המגורים.

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד